Navigace: Domů » Úvodní stránka » Elektřina a magnetismus


Elektřina a magnetismus

ELEKTROSTATIKA

elektrostatické pole dvou nábojlů – lze nastavit velikost a polaritu nábojů, vykresluje el. siločáry siločáry el pole 2 nábojů aplet, francouzský text
elektrostatické pole dvou nábojlů – lze nastavit velikost a polaritu nábojů, vykresluje el. siločáry i trojrozměrně trojrozměrné elst pole 2 nábojů aplet, francouzský text
elůektrostatické pole až 9 stejných nábojů vedle sebe – psotupně přidáváme další náboj a mění se výsledné pole pole 1 až 9 nábojů aplet, francouzský text
dvojrozměrné i trojrozměrné znázornění výsledného pole 4 nábojů (kvadrupólu) kvadrupól aplet, francouzský text
elektroskop – jak funguje při přiblížení záporně nabitého tělesa… elektroskop animace, francouzský text

 

STEJNOSMĚRNÝ PROUD

animace : elektromotor na stejnosměrný proud

http://www.fisica.ufpb.br/prolicen/fendt/physengl/electricmotor.htm

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář