Navigace: Domů » Úvodní stránka » Molekulová fyzika a termika


Molekulová fyzika a termika

Částicová stavba látek a tepelný pohyb

 

Brownův pohyb

http://www.vascak.cz/?p=2050

 

— druhy tepelné výměny na stránce III.A Vnitřní energie a teplo

 

Ideální plyn

rozdělení molekul v plynu podle rychlosti

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mf_rozdeleni_rychlosti&l=cz

 

izotermický děj – flash aplety – vytvoření PV diagramu

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mf_izotermicky_dej&l=cz

izobarický děj

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mf_izobaricky_dej&l=cz

izochorický děj

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mf_izochoricky_dej&l=cz

adiabatický děj

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mf_adiabaticky_dej&l=cz

 

 Tepelné stroje

Kruhový děj

Carnotův cyklus – flash aplet

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mf_carnot&l=cz

 

perpetuum mobile – ukázky, animace – flash aplet 

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mf_perpetuum_mobile&l=cz

čínský ptáček : http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mf_cinsky_ptacek&l=cz

 

animace – tepelné stroje

http://www.animatedengines.com/

 

 

parní stroj – flash aplet

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mf_parnistroj&l=cz

zážehový motor – PV diagram v pohybu

http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/thermo/rochas.html

proudový motor – PV diagram

http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/thermo/turbine.html

letecké motory teorie – stránka, diagramy, obrázky

http://www.leteckemotory.cz/teorie/teorie-01.php

 

lednička – flash aplet

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mf_lednicka&l=cz

 

postavte si Stirlingův motor:

http://www.ekoblog.cz/?q=node/98

tepelné motory
také na straně https://fyzika.klapkova.com/uvodni-stranka/ng-a-olat/iii-a/zmeny-skupenstvi-latek/

 

Skupenství látek a jejich změny

 

 Jinovatka v Panoptiku na stránkách Václava Piskače Fyzikální šuplík:

http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/ptakoviny/panoptikum_namraza.pdf

 

Tání ledu a struktura (videoanimace 3:04 min)

Přehřátá kapalina  

voda přehřátá v mikrovlnné troubě a nasypaná lžička kávy (video 6 sekund)

http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/superheating.htm

Podchlazená kapalina

podchlazená kapalina a vytvoření ledu v PETlahvi (video 1:23 min)

regelace ledu

video česky –  5 minut

regelace ledu – video anglicky ( Veritasium ) 1:38 min

 

 

tání ledu – pokus

nenewtonské kapaliny – bazén s nenewtonovskou kapalinou ….. 4:03 min video

 

nenewtonské kapaliny – reproduktor s nenewtonovskou kapalinou  ….. 1:17 min video

 

výroba slizu   …..  1:54min video

 

 www.youtube.com/watch?v=ntp5IrXkHlE

kapilární tlak – flash aplet – princip při spojení dvou bublin

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mf_kapilarni_tlak&l=cz

 

 Kapaliny

závislost změny teploty varu vody na tlaku – flash aplet

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mf_teplota_varu&l=cz

povrchové napětí kapalin – pokusy

jarový rámeček:     https://www.youtube.com/watch?v=pZP9BA003vA

potápějící se prášek:    https://www.youtube.com/watch?v=cgP6efhxnpo

mince na hladině: https://www.youtube.com/watch?v=MFmfYSN6YqQ

malá a velká bublina – kapilární tlak: https://www.youtube.com/watch?v=7F8EzgSUANw

Pevné látky

doporučené webové stránky s teorií – deformace pevných látek a Hookův zákon:

 http://deformacepevnehotelesa.kvalitne.cz/struktura.htm

https://web.natur.cuni.cz/~micka/4_Kryst.pdf

 

tabulka – moduly pružnosti látek:

http://www.prvky.com/tvrdost-kovu.html

ukázky deformačních křivek:

měkká ocel:

polykrystalické látky:

Zdeněk Drozd: Deformace - Deformační křivka

naměřené deformační křivky:

 

 

Je sklo pevná látka nebo kapalina?

odpovídá veritasium: video anglicky

Pevné látky

deformace

deformace v krutu

– testování automobilových náprav v krutu – od 25:00min do 30:25 min ve videu (anglicky, celé49:58 min)

Napsat komentář