Navigace: Domů » Úvodní stránka » Kmity a vlnění, akustika


Kmity a vlnění, akustika

Mechanické kmitání

 

srovnání harmonického kmitání a rovnoměrného pohybu po kružnici:

http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/ClassMechanics/Circular2SHM/Circular2SHM.html

kmitání tlumené – aplet:

http://www.gvp.cz/~vinkle/mafynet/APLETY/tematicke_celky/kmitani/tlumene_kmity.swf

fázory:

http://science.sbcc.edu/~physics/flash/optics/phasors4.html

Mechanické vlnění

 

 

interference – video (anglicky) 3:17 min

 

Akustika

 

 

 

 

http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/doppler.htm#example

Dopplerův jev – jak zní zvuky vydané motorem letadla stojícímu vojákovi a jak si představit zvukové vlny při různých výškách a rychlostech letadla nad hlavou vojáka ukazuje následující video:

Automaticky jsme vystaveni neustálému šumu, někdy hlasitějším zvukům. I v uzavřené místnosti dochází k ozvěnám vznikajících zvuků. Existuje ale místnost, kde její autoři tyto zvuky eliminovali.

Pobyt ve speciální místnosti naprosto bez ozvěn, bez vnějšího hluku – prostě v tichu.

Otázka zní: Nezblázní se člověk při delším pobytu v takové místnosti? A když k tomu ještě zhasneme světla a je v naprosté tmě? Derek Muller to zkusil za vás…

přehledná tabulka hladiny intenzity zvuku známých jevů:

http://ciselnik.artega.cz/hlucnost-decibely-priklady-hluku.php

 

aplet online – Dopplerův jev

http://highered.mheducation.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?it=swf::800::600::/sites/dl/free/0072482621/78778/Doppler_Nav.swf::Doppler%20Shift%20Interactive

 

Napsat komentář