Navigace: Domů » Úvodní stránka » NG a OLAT » II.A » Deformační účinky síly


Deformační účinky síly

 

Epizoda ze seriálu ČT Rande s fyzikou díl Mechanický tlak, 12:30 min

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150010-mechanicky-tlak/

Po shlédnutí videa si zapište do sešitů tučně vytištěný  zelený text, netučně jsou moje poznámky a vysvětlivky

TLAK, tlaková síla a deformace

tlak …. značka p (malé písmeno p, anglicky se tlak řekne press),

jednotka 1Pa (pascal, čti „paskal“)

velký tlak způsobí velkou deformaci tělesa

deformace:

může být

1. pružná neboli vratná neboli elastická (těleso se po ukončení účinku síly opět vrátí do původního tvaru) nebo

2. nepružná neboli nevratná neboli plastická (těleso zůstane zdeformované)

u tlaku nemusíme znát směr jako například u síly nebo rychlosti, stačí nám znát velikost a ta nám řekne vše i o velikosti deformačního účinku na těleso

Velikost tlaku závisí na dvou parametrech – jiných veličinách:

Velikosti tlaku vypočítáme

p = F : S   ,

kde F je velikost působící síly a S je obsah plochy, na kterou síla působí (styčná plocha těles, na kterou je síla rozložena) ( jedno těleso působí silou na druhé – POZOR – 3.NZ – druhé těleso působí na první stejně velkou silou opačného směru, tělesa se vzájemně dotýkají a to plochou, kterou pojmenovávám styčnou plochou, síla se rozloží na celou tuto plochu a její účinek je pak dán tlakem)— tělesa se mohou deformovat navzájem!

Příklad: Při krájení chleba nožem nůž zdeformuje chléb a rozdělí ho proto, že nůž je z pevného materiálu, kdežto chléb z měkkého lehce deformovatelného. Při použití stejného nože na kámen, tím tělesem, které bude pravděpodobněji deformováno, bude nůž, zlomí se. Styčná plocha je u obou těles stejná, síla také – takže deformační účinek závisí na materiálové struktuře tělesa.

Z toho vyplývá, že tlak (a tedy i deformaci) je možné zvýšit nebo snížit dvěma způsoby:

Tlak lze zvýšit

1/ zvětšením působící síly

(přitlačím na nůž krájející chléb, do hřebíku při zatloukání praštím větší silou,…)

2/ zmenšením plochy

(nůž nabrousím – tím zmenším působící plochu a tlak tím zvětším, při zatloukání hřebíku si vezmu si ostrý  místo tupého hřebíku, aby se „neudělal ďolíček“ do PVC krytiny pod nožkou skříně, podložím ji nějakou větší podložkou, …)

 

Tlak lze snížit

1/ zmenšením působící síly

(deformaci snížím odlehčením zátěže, např. když nechci mít vymačkanou PVC krytinu pod nohou skříně, odlehčím skříň – nebudu do ní dávat nic těžkého – tím zmenším tlak i deformaci)

2/ zvětšením plochy

(abych nedeformovala sníh při chůzi po sněhové pláni a nezapadala do sněhu, nemohu zhubnout a změnit působící sílu, ale mohu si vzít sněžnice a tím zmenším tlak zvětšením styčné plochy;  aby se „neudělal ďolíček“ do PVC krytiny pod nožkou skříně, podložím ji nějakou větší podložkou…)

Napsat komentář