Navigace: Domů » Úvodní stránka » NG a OLAT » III.A » Zvukové jevy


Zvukové jevy

 

Dopplerův jev – jak zní zvuky vydané motorem letadla stojícímu vojákovi a jak si představit zvukové vlny při různých výškách a rychlostech letadla nad hlavou vojáka ukazuje následující video:

 

 

Automaticky jsme vystaveni neustálému šumu, někdy hlasitějším zvukům. I v uzavřené místnosti dochází k ozvěnám vznikajících zvuků. Existuje ale místnost, kde její autoři tyto zvuky eliminovali.

Pobyt ve speciální místnosti naprosto bez ozvěn, bez vnějšího hluku – prostě v tichu.

Otázka zní: Nezblázní se člověk při delším pobytu v takové místnosti? A když k tomu ještě zhasneme světla a je v naprosté tmě? Derek Muller to zkusil za vás…

 

přehledná tabulka hladiny intenzity zvuku známých jevů:

http://ciselnik.artega.cz/hlucnost-decibely-priklady-hluku.php

Napsat komentář